wszystkie apartamenty i lokale usługowe
zostały sprzedane